ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αντικείμενο του Τομέα Πολιτικών Ερευνών & Εφαρμοσμένης Πολιτικής Επικοινωνίας της Prorata είναι η μελέτη πολιτικών αντιλήψεων και στάσεων, καθώς και της εκλογικής συμπεριφοράς της ελληνικής κοινωνίας. Τα στελέχη του συγκεκριμένου τομέα μπορούν μέσα από εξειδικευμένους ερευνητικούς σχεδιασμούς να αποτυπώσουν τις εκλογικές τάσεις και το πολιτικό κλίμα μιας περιόδου, να αξιολογήσουν υλοποιούμενες (ή προς υλοποίηση) πολιτικές, να ανιχνεύσουν τη δημοτικότητα πολιτικών προσώπων αλλά και να αποκρυσταλλώσουν την εικόνα πολιτικών κομμάτων, συνδυασμών και προσωπικοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Οι παραπάνω σχεδιασμοί δεν στοχεύουν μόνο στην αποτύπωση των πολιτικών και εκλογικών τάσεων σε συγκεκριμένο χρονικό και χωρικό πλαίσιο αλλά και στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στρατηγικής σημασίας για ερευνητικά ινστιτούτα, πολιτικά κόμματα και υποψηφίους στη βάση αξιόπιστων επιστημονικά δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του ανταγωνισμού στο εκάστοτε πεδίο ενδιαφέροντος.

Πολιτική Έρευνα Επικαιρότητας

Κακοκαιρία "Ελπίδα" - Πολιτικοί Αρχηγοί - Πρόθεση Ψήφου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σφυγμός Δεκεμβρίου 2021

Βασικοί Πολιτικοί Δείκτες - Πρόθεση Ψήφου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σφυγμός Οκτωβρίου 2021

Έρευνα Πολιτικών & Εκλογικών Στάσεων και Συμπεριφοράς
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έρευνα Δημοφιλίας Πολιτικών Προσώπων

τόμων κατά το διάστημα 01-04 Σεπτεμβρίου 2021, επιχειρώντας να διερευνήσει και να...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σφυγμός Ιουλίου 2021

Έρευνα Πολιτικών & Εκλογικών Στάσεων και Συμπεριφοράς
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σφυγμός Απριλίου 2021

Έρευνα Πολιτικών & Εκλογικών Στάσεων και Συμπεριφοράς
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσίαση: Έρευνα επικαιρότητας με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη Νέα Σμύρνη

tyle=”flex-basis:100%”> Η Prorata διεξήγαγε πανελλαδικής κάλυψης έρευνα επιχειρώντας να ανιχνεύσει τη στάση...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσίαση: Έρευνα ανίχνευσης στάσεων και αντιλήψεων σε ζητήματα της επικαιρότητας

ΥΝΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ-25_02_2021.pdf”>έρευνας πάνω σε ζητήματα επικαιρότητας που πραγματοποίησε η PRORATA στο διάστημα 23-25...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3 6