ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το περιβάλλον διαρκώς μεταβάλλεται και η επιτυχία των επιχειρήσεων κρίνεται από το πόσο καλά διαχειρίζονται οι τελευταίες τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που προκύπτουν στις νέες κάθε φορά συνθήκες. Οι διαρκείς εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επιδρούν στη συμπεριφορά του καταναλωτή στη βάση νέων, συνεχώς μεταβαλλόμενων μοτίβων και συνηθειών. Συνεπώς είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις να αποτυπώνουν και να επικαιροποιούν στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με τη στρατηγική τους, καθώς η επιτυχία τους στις μέρες μας εξαρτάται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση, αξιοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας. H Prorata S.A. παρέχει στρατηγικού χαρακτήρα λύσεις για τις επιχειρήσεις, συνδημιουργώντας με τους πελάτες της κατάλληλες έρευνες για τον προσδιορισμό των αναγκών τους, τη διερεύνηση λύσεων και τελικά την ανάπτυξη με ασφάλεια και σχέδιο. Τα παρεχόμενα τεκμηριωμένα στοιχεία και οι αναλύσεις μας λειτουργούν ως μηχανισμός τροφοδότησης προς αυτή τη κατεύθυνση. H εταιρεία μας έχει ήδη δημιουργήσει κορυφαίες συνεργασίες, εκπονώντας πληθώρα επιχειρηματικών και εμπορικών ερευνών τόσο για λογαριασμό εταιριών που ανήκουν στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, συνεργαζόμενη σταθερά με εκατοντάδες εταιρίες του εξωτερικού.

Οι βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις των επιχειρηματικών και εμπορικών ερευνών που διεξάγει ο Τομέας Επιχειρηματικών Ερευνών είναι οι ακόλουθες:

  • Αποτύπωση αντικτύπου του brand μιας εταιρίας
  • Αποτύπωση του αντικτύπου των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει μια εταιρία
  • Αποτύπωση στάσεων και αντιλήψεων για διάφορα επιμέρους ζητήματα του μίγματος μάρκετινγκ (π.χ. θέματα διανομής, τιμολόγησης, προβολής)
  • Αποτύπωση στάσεων και αντιλήψεων καταναλωτών σχετικά με τον ανταγωνισμό μιας εταιρίας
  • Έρευνα αγοράς για νέο προϊόν ή υπηρεσία
  • Ικανοποίηση πελατών
  • Αποτύπωση αντικτύπου παρεχόμενων υπηρεσιών από ωφελούμενους

Περισσότερες Πληροφορίες

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας