ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αντικείμενο του Τομέα Κοινωνικών Ερευνών της Prorata S.A. είναι η μελέτη των αντιλήψεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς του γενικού πληθυσμού (ή στοχευμένης μερίδας αυτού) ως προς μια σειρά θεματικών ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, την υγεία και την πρόνοια, την απασχόληση, τα εθνικά και διεθνή θέματα, το περιβάλλον, τα ΜΜΕ, την παιδεία, τη θρησκευτικότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως η νεολαία και οι υπερήλικες. Τα στελέχη της εταιρείας μας μέσα από την επιστημονική τους επάρκεια και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία και τον κόσμο είναι σε θέση να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έρευνες με τρόπο καινοτόμο και εξαιρετικά διαθεματικό ή εξιδεικευμένο, αναλόγως τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη.

Παρουσίαση: «Values in Crisis – a Crisis of Values?»

urvey, EKKE, Prorata 2ο ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσίαση: Έρευνα ανίχνευσης στάσεων και αντιλήψεων σε ζητήματα της επικαιρότητας

ΥΝΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ-25_02_2021.pdf”>έρευνας πάνω σε ζητήματα επικαιρότητας που πραγματοποίησε η...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3 7