Έρευνα ανίχνευσης στάσεων, συμπάθειας πολιτικών προσώπων και πρόθεσης ψήφου – Ιούνιος 2020