ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Category

Ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ο νικητής του δώρου που πορέκυψε είναι ο a*****tis@gmail.com  Αφορά στους συμμετέχοντες στην έρευνα των προϊόντων ευρείας και ταχείας κατανάλωσης.
Δείτε τους νικητές των δώρων ύστερα από κλήρωση όσων συμμετείχαν στην έρευνα για το ραδιοφωνικό τοπίο στην Αττική.
Δείτε τους νικητές των δώρων ύστερα από κλήρωση όσων συμμετείχαν στην έρευνα για το ραδιοφωνικό τοπίο στην Αττική.

Πρόσφατα σχόλια