7 Φεβρουαρίου, 2022

Day

Ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ο νικητής του δώρου που πορέκυψε είναι ο a*****tis@gmail.com  Αφορά στους συμμετέχοντες στην έρευνα των προϊόντων ευρείας και ταχείας κατανάλωσης.

Πρόσφατα σχόλια