Παρουσίαση: Έρευνα ανίχνευσης στάσεων και αντιλήψεων σε ζητήματα της επικαιρότητας