Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Διεπιστημονικότητα – Εγκυρότητα - Αξιοπιστία

Η ομάδα της Prorata, αξιοποιώντας όλες τις καινοτομίες στον χώρο της έρευνας διεθνώς, προσφέρει διεπιστημονικές και σύνθετες προσεγγίσεις για τη διερεύνηση και ανάλυση των τάσεων που αναπτύσσονται στην ελληνική κοινωνία.

Άγγελος Σεριάτος

Επικεφαλής Τμήματος Πολιτικής
και Κοινωνικής Έρευνας

Παναγιώτης Κολοκυθάς

Επικεφαλής Τμήματος
Στατιστικής Ανάλυσης

Tάσος Βασιλείου

Εμπορικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Επικοινωνίας

Αγγελική Μητροπούλου

Υπεύθυνη Συντονισμού Έργων

Ντίνα Κούκου

Γραμματεία Διοίκησης