Αναστάσιος (Τάσος) Βασιλείου

Εμπορικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Επικοινωνίας

Πληροφορίες

  • tvasiliou@prorata.gr

Βιογραφικό

Ο Τάσος Βασιλείου είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην Κλιματική Κρίση & Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών ενώ έχει και δίπλωμα στο Digital Marketing.

Από το 2015 εργάζεται στην εταιρεία ως Εμπορικός Διευθυντής με κύριο ρόλο την ανάπτυξή της. Εργάστηκε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του online panel και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Prorata. Έχει εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικών εκστρατειών, τη διεύθυνση προγραμμάτων εταιρικής επικοινωνίας αλλά και διαχείρισης ειδικών θεμάτων, όπως, CSR campaigns, public affairs, community relations and media relations.