Άγγελος Σεριάτος

Επικεφαλής Τμήματος Πολιτικής και Κοινωνικής Έρευνας

Πληροφορίες

  • aseriatos@prorata.gr

Βιογραφικό

Ο Άγγελος Σεριάτος απέκτησε πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης, ως απόφοιτος του ΕΚΠΑ, ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο University of Amsterdam, εστιάζοντας στο πεδίο της Πολιτικής Επικοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο η ατζέντα των ελληνικών MME επηρεάζει και επηρεάζεται από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι Έλληνες βουλευτές, τον ρόλο των συναισθημάτων στην πολιτική, καθώς και τη μεθοδολογία στην Πολιτική Επιστήμη. Σήμερα είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, διερευνώντας θέματα εκλογικής συμπεριφοράς.

Οι πιο πρόσφατες ακαδημαϊκές μελέτες του εστιάζουν στην αρνητική κομματική ταύτιση και στην επαναφορά της διαίρεσης Αριστερά – Δεξιά στο ελληνικό κομματικό σύστημα. Από το 2019 εργάζεται ως επικεφαλής πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της εταιρίας Prorata SA, έχοντας συνεργαστεί με Ινστιτούτα, ΜΚΟ και πολιτικά κόμματα, όπως το ΕΚΚΕ, το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και η Διεθνής Αμνηστία, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την ανάλυση των ερευνών.