ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισολογισμός 2020 εδώ

Ισολογισμός 2019 εδώ

Ισολογισμός 2018 εδώ

Ισολογισμός 2017 εδώ

Ισολογισμός 2016 εδώ 

Ισολογισμός 2015 εδώ

Ισολογισμός 2014 εδώ