Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

H PRORATA Α.Ε. δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2014. Πρόκειται για μια εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης που δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

Α) Τομέας Πολιτικών και Εκλογικών Ερευνών

Β) Τομέας Κοινωνικών Ερευνών

Γ) Τομέας Επιχειρηματικών Ερευνών

Δ) Τομέας Ερευνών Επικοινωνίας

Τα στελέχη της είναι έμπειροι και νέοι επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση και ειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Με χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ερευνών και ηχηρή παρουσία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας, συστήνουν το δυναμικό πυρήνα της, συνδυάζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση με τη δυνατότητα σχεδιασμού στοχευμένης επικοινωνιακής στρατηγικής.

Η PRORATA αξιοποιεί όλες τις νέες εξελίξεις στον χώρο της έρευνας κοινής γνώμης διεθνώς και προσφέρει διεπιστημονικές και σύνθετες προσεγγίσεις και ιδέες για τη διερεύνηση και την ανάλυση των στάσεων και των τάσεων που αναπτύσσονται στην ελληνική κοινωνία.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να παράγει έγκυρες και τεκμηριωμένες εκθέσεις που διασφαλίζουν τις σωστές στρατηγικές κατευθύνσεις, να αναπτύσσει πρωτοποριακές και πλήρεις συμβουλευτικές υπηρεσίες, να δημιουργεί προστιθέμενη αξία και να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνέπειας με τους πελάτες της. Ο συνδυασμός της πολύχρονης εμπειρίας αλλά και του ενθουσιασμού των στελεχών της είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η φιλοδοξία της PRORATA στο να αποτελέσει μια εταιρεία-πρότυπο για τον χώρο ερευνών κοινής γνώμης.

Η φιλοσοφία που διαπνέει την PRORATA είναι:

  • η εξατομικευμένη επιστημονική προσέγγιση κάθε project
  • η υιοθέτηση των πιο ενδεδειγμένων, κάθε φορά, επιστημονικών εργαλείων
  • η επιμέλεια και ο έλεγχος όλων των σταδίων της έρευνας
  • η προσωπική σχέση με τους πελάτες

Prorata: η επιστημονική ανάγνωση του σήμερα, η στρατηγική ανάλυση του αύριο.