Παρουσίαση στο KONTRA Channel: Ανάλυση της πολιτικής έρευνας επικαιρότητας Απριλίου 2022