Ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε οι νικητές των δώρων που πορέκυψαν είναι:

  1. Κωδικός 76179 τηλέφωνο 699****153, 2. Κωδικός 77969 τηλέφωνο 697****080, 3. Κωδικός 77948 τηλέφωνο 697****150

Αφορά στους συμμετέχοντες στην σειρά ερευνών σχετικά με την εκλογή νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά Άρθρα